Szín Folt Cafe - Podcast Addict

Nemzetközösség fogyás LLC

You are on page 1of Search inside document A II. Rommel meggyőződése szerint június 6-án teljességgel lehetetlen volt a partraszállás végrehajtása, így fölösleges lett volna Dél-Franciaországban maradnia; inkább útra kélt, hogy meglátogassa feleségét.

tevékenység

Adolf Hitler Rommel rossz prognózist alkotott, Hitler átaludta a partraszállást, és rajtuk kívül még számtalan más katonai vezető is gyarapította a baklövések listáját és között.

A hatalmas áldozatokat követelő, az egész földkerekségre kiterjedt konfliktusban nagy formátumú államférfiak és katonai vezetők, esetenként valódi zsenik álltak szemben egymással, ám velük is megesett, hogy nem fordítottak kellő figyelmet önnön hiányosságaikra, és elragadtatták magukat - elhibázott döntésük árát pedig a harcoló katonák fizették meg.

Adolf Hitler tengeri invázióra készült, holott hadserege partra szálló csónakokkal sem rendelkezett; Bemard Montgomery a mindent eldöntőnek szánt offenzíva tervezése során egyszerűen megfeledkezett az ellenség létezéséről; a nagyravágyó Mussolini talán a terkepre se pillantott rá, mielőtt megnyitotta az észak-afrikai hadszínteret, majd őszintén meglepődött, amikor csapatait szétkergette az Egyiptomban állomásozó brit haderő; Hermann Göring akkor hitte elveszettnek az angliai csatát, amikor már egyetlen lépésre volt a győzelemtől.

Nemzetközösség fogyás LLC átlagos fogyás hetente

A hadvezérek ezer meg ezer éve ugyanazon klasszikus hibákat követik el: megesik, hogy a parancsnok alábecsüli az ellenséget, és túlbecsüli saját hadának erejét; kapkodva cselekszik, vagy éppenséggel megkésve hoz döntést és elszalasztja az ideális alkalmat; túlzott jelentőséggel ruház fel kevéssé fontos körülményeket, viszont elsiklik a stratégiai szereppel bíró tényezők felett; rosszul választja meg az eszközöket, vagy elvéti az időzítést.

A könyv, melyet az Olvasó a kezében tart, a fenti esetek mindegyikére hoz példákat. Szerepelnek benne bevehetetleneknek tartott erődrendszerek, melyek végül vajmi csekély szerephez jutottak a tényleges harcok során; csillagászati költségvetéssel létrehozott, ám teljességgel hasznavehetetlen szuperfegyverek; a tervezés legelső pillanatától kezdve reménytelennek mondható, hatalmas veszteségeket követelő hadműveletek; Nemzetközösség fogyás LLC az emberi jellem esendőségéből adódó, helyenként tragikus, máskor komikus színezettel bíró baklövések sem maradhattak ki.

Eme harcászati tévedések közt akadnak, melyek alapvetően befolyásolták a második világháború végkimenetelét, miként olyanok is előfordulnak, amelyek korántsem bírtak sorsfordító jelentőséggel, ám a körülmények érdekes konstellációja, vagy a történet szereplőinek sajátos jellemrajza révén érdemesek a A Duce hatalomra kerülése óta álmodozott mi jó a fogyáshoz új Római Birodalomról, a nagy Olaszország vágya pedig az idő múlásával kikezdhetetlen rögeszmévé izmosodott: Mussolini célja nem kevesebb volt, mint az olasz érdekszféra kiterjesztése, a Földközi-tenger térségének ellenőrzése, az Atlanti-óceán és az Indiai-óceán felé vezető utak megnyitása.

Ehhez pedig hatalma alá kellett Nemzetközösség fogyás LLC Máltát, Korzikát, Gibraltárt, a Szuezi-csatornát, és el kellett foglalnia Észak-Afrikát. Eme célok pedig hangzatos szózatok által nem, csakis komoly katonai erőfeszítések Nemzetközösség fogyás LLC voltak megvalósíthatóak. Mussolini: nagy hadvezérnek álmodta Nemzetközösség fogyás LLC Itália hadereje már a második világháború kirobbanása előtt is harcolt Észak-Afrikában, és jelentős területeket vont ellenőrzése alá.

Ám ez a győzelem korántsem volt dicsőségesnek mondható, és inkább idézte a klasszikus gyarmati hadjáratokat, mintsem a korszerű hadviselést: a lőfegyverekkel, tüzérséggel és páncélosokkal felszerelt, légierő által támogatott gépesített alakulatok - finoman mondva is - kiegyenlítetlen harcokban győzték le a képzetlen, rosszul felszerelt, esetlegesen parancsnokolt helyi erőket.

Nemzetközösség fogyás LLC hogyan lehet lefogyni a csípőjét

Az elfoglalt területek összekapcsolásával jött létre Olasz-Kelet-Afrika, ám a kétes értékű diadalt tovább keserítette, hogy a helybéliek a legkevésbé sem fogadtak el uj uraikat, a lázongások kezelése pedig jelentős haderőt kötött le. Benito Mussolini azonban nem fogyókúra 45 felett olyan emberfő, akit holmi kételyek mardosnak; a Duce beszédeiben túlzófokon méltatta az olasz hadsereg felülmúlhatatlan erejét, a Kelet-Afri-kában kivívott sikereket pedig nem a szerencsés körülmények számlájára írta, hanem saját érdemeként, nagy katonai talentuma ékes bizonyítékának tüntette fel.

A fasiszta diktátor mámorában már teljes Észak-Afrikát akarta, vízióiban egy olyan olasz birodalom jelent meg, amely egészen Egyiptomig, sőt azon túl is terjed, és nyugati partjait Nemzetközösség fogyás LLC Atlanti-óceán, keleti partvidékét pedig az Indiai- óceán vize mossa. Mussolini egyéb okokból is vágyott arra, hogy támadást intézzen az Észak-Afrikában állomásozó brit haderő ellen.

Amíg a német hadsereg leigázta Európát, és páratlan katonai eredményeket ért el, az olasz haderő egyetlen érdemleges győzelmet sem tudott felmutatni. A diktátor minden másnál jobban félte azt a lehetőséget, hogy Adolf I litler, midőn meghúzza Európa új határait, nem az Acélpaktumban lóglak politikai elkötelezettségek alapján, hanem valós katonai érdemei szerint fogja elbírálni Olaszország szerepét, és figyelmen kívül hagyni - botor módon jogosnak tartott - területi követeléseit.

Mussolini azonban igényt tartott bizonyos területekre, így illett volna javítania a királyi haderő gyászos mérlegén - erre pedig remek lehetőséget kínált egy győzedelmes észak-afrikai hadjárat. Észak- és Kelet-Afrika meghódítása azonban korántsem tűnt köny-nyed feladatnak, mivel erősen sértette a francia és az angol érdekeket.

Nagy Britannia - ha fogcsikorgatva is, de - elnézte a nyugati hódításokat, mivel azok nem fenyegették Egyiptomot, így Londonnak nem kellett aggódnia az indiai gyarmatok biztonságáért. Anglia továbbra is birtokolta Gibraltárt és Krétát, ily módon felügyelve a kereskedelmi és katonai szempontból egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bíró Földközi-tengert.

A nagy gyarmatokat uraló birodalom számára csekély értékű Etiópia olasz megszállása pedig nem veszélyeztette a Nemzetközösség fogyás LLC korona státusát. Egyiptom Nemzetközösség fogyás LLC a Szuezi-csatorna azonban már más megítélés alá esett - Mussolini ez alkalommal az ellenségnek kikiáltott, Olaszországgal hadban álló Nagy-Britannia egyik legféltettebb kincsére vetette mohó tekintetét.

A hadműveletben öt hadosztály vett részt: gyatrán gépesített, elavult páncélosokkal rendelkező, csekély értékű légierő által támogatott alakulatok. A Comando Supremo gyors és könnyű sikereket remélt, ezért a legértékesebb alakulatokat még csak nem is helyezték át a térségbe.

A történet

Úgy vélték, a britek ellen a közönséges egységek is elégséges erőt képviselnek. Sem a hegyi hadviselésre kiképzett alakulatok, sem a Nemzetközösség fogyás LLC felkészített bersaglierik, sem az ejtőernyősök nem vettek részt a támadásban, holott - amint az a későbbiekben kiderült - égető szükség lett volna rájuk. A Rudolfo Graziam tábornok által parancsnokolt hadsereg, mely már hetek óta a határsávon állomásozott, Nemzetközösség fogyás LLC án indult meg a brit állások felé.

Az angolok első reakciója - érthető módon Nemzetközösség fogyás LLC a meglepetés volt: a támadás felkészületlenül érte őket, ezért a kritikus térségben elhelyezett egységek nem tudtak szilárd ellenállást kifejteni.

Archibald Wavell tábornok Nemzetközösség fogyás LLC megelőző olasz csapatmozgásokat holmi oktalan erőfitogtatásnak vélte, és - bár a két ország közt háborús viszony állott fent - nem gondolta volna, hogy a gyengén felszerelt ellenséges hadosztályok hirtelen lerohanják a Nemzetközösség fogyás LLC, ezért a legértékesebb alakulatokat másutt állomásoztatta, azokat nem helyeztette át. Az offenzíva elsöpörte Nemzetközösség fogyás LLC angol védvonalat, a nemzetközösségi haderő feje pedig bölcs módon a visszavonulás mellett döntött: Wavell tábornok rendezte az angol csapatok sorait, és lefogy, és lefogy őket a hátországba.

Az olasz hadosztályok négy napon át űzték a nemzetközösségi csapatokat, ám a villámszerű tempó fokozatosan alábbhagyott, és az tflcnzíva alig kilométer megtétele után elakadt. A támadók ugyan elfoglalták a kietlen sivatag egy széles sávját, majd elérték a semmitek stratégiai jelentőséggel nem bíró Szidi-el-Barránit, de innen egy tapodtat sem haladtak tovább.

Felmerül a kérdés: mi késztette megállásra a gyorsan robogó olasz hadosztályokat? Ami az okokat illeti, az olasz királyi haderő megtorpanásáért legfőképpen a Mussolini és a Comando Supremo hanyagsága volt okolható.

Az Észak-Afrikában bevetett olasz hadosztályok a négynapos rohanás során egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek: nem rendelkeztek megfelelő utánpótlással, így képtelenek voltak ellátni a harcoló alakulatokat; minél beljebb haladtak az ellenséges területen, annál kevésbé tudták megoldani a hadtápvonalak kiépítését és működtetését; a gépkocsik és a páncélosok már 72 óra múltán üzemanyaghiánnyal küszködtek, miként a lerobbant vagy sérült haditechnika műszaki mentése és szervizelése sem volt biztosított.

Mussolini ugyanis - bizonyítva logisztikai dilettantizmusát csakis az offenzív hadviseléssel törődött, mintegy figyelmen kívül hagyva a legalapvetőbb problémát: a Líbián át húzódó Via Balbia ugyanis véget ért az egyiptomi határnál, és betonozott út helyett a teherautók innentől már a köves sivatagban kényszerültek haladni. A rossz terepviszonyok alaposan megviselték a kevéssé strapabíró olasz gépjárműveket és harckocsikat, így a frontvonalon harcoló egységek Nemzetközösség fogyás LLC fokozatosan ellehetetlenült, és kilométer megtétele után már nem csupán az üzemanyag vagy a lőszer, de az ivóvíz és az élelmiszer is nehezen pótolható kinccsé vált.

2.2. Ellenőrző kérdések és feladatok az önálló munkához

A gépjárművekkel kapcsolatos problémák különösen érzékenyen érintették az olasz haderőt, mert az meglehetősen alulmotorizált volt: a gyalogsági erők létszámához mérten eleve kevés volt a teherautó és a gépkocsi, miként harckocsiból sem volt Nemzetközösség fogyás LLC. Az offenzívában részt vevő alakulatok azért kényszerültek megállásra, mert egyáltalán nem volt megoldva az utánpótlás kényes kérdése - ily módon kínálva lehetőséget a nemzetközösségi haderő számára, hogy rendezze sorait, és megtervezze az ellentámadást.

Benito Mussolini, persze, dühöngve fogadta az Észak-Afrikából érkező jelentéseket. A Duce nehezen értette, miért rekesztette be Rudolf Graziani tábornagy a sikeres offenzívát, és miért nem foglalt el újabb területeket. Ahelyett, hogy áttanulmányozta volna az idevágó térképeket, hisztérikusan követelte, hogy a parancsnok induljon meg Alexandria ellen, foglalja el a várost, majd a lehető leggyorsabban forduljon délnek, és szorítsa ki Egyiptomból az angol haderőt.

Melanotan ii fogyás Graziani azonban tanult a leckéből, és belátta: ha folytatja a támadást, úgy a biztos pusztulásba vezeti csapatait.

A tábornagy ellenállt a csábításnak, és lerázta magáról a Duce szidalmait, egyszersmind eltökélte, hogy pótolja a főbenjáró mulasztásokat, és kialakítja azt a logisztikai és katonai hátteret, mely lehetőséget nyújt a korán elhalt offenzíva újraélesztésére. A négynapos rohamra többhetes felkészülés következett: Graziani igyekezett meghosszabbítani a Via Balbiát,hogy ily módon garantálja a motorizált járművek könnyű és gyors mozgatását, valamint próbálta megszervezni a csapatok ivóvízzel és élelmiszerrel való ellátását.

A tábornagy teherautókat és páncélosokat kért, illetve hadianyagot, hogy utánpótlást halmozhasson fel, ami lehetővé teszi a harc közben elszenvedett veszteségek pótlását, és a harcoló alakulatok természetes szükségleteinek kielégítését - ily módon garan-i Alva az offenzív hadműveletek kivitelezhetőségét.

Graziani - hogy megfelelő védelmet építsen ki, és biztosan ellenőrizhesse a műutat erődöket emeltetett, és katonai támaszpontokat létesített, amikre. A tábornagy úgy vélekedett, hogy Kél, legfeljebb három hónap leforgása alatt sikerül gyógyírt lelnie az.

Much more than documents.

Az OKH legfelsőbb köreiben két párt alakult ki: az egyik. Az offenzíva pártolói szerint: ha sikerül megsemmisítő erejű csapást mérni a nemzetközösségi haderőre, úgy Nagy-Britannia mind katonai, mind politikai szempontból megrendítő veszteségeket szenved, és az erőtől duzzadó tengelyhatalmak térdre kényszeríthetik a vénülő brit oroszlánt. Érvelésük szerint Egyiptom elfoglalása és a Szuezi-csatorna megszerzése után Németország és Olaszország teljes kontroll alá vonhatná a Földközi-tengert, kiűzhetné Gibraltárból a briteket, és elfoglalhatná Krétát, ezáltal nyitva utat az Indiai-óceán és az indiai szubkontinens felé.

Adolf Hitler azonban nem tartotta igazán fajsúlyosnak a fenti érveket. A Führer nem az észak- afrikai sivatag homokjában, hanem saját anyaföldjükön kívánta legyőzni az angolokat, és a messze földön vívott, kétséges kimenetelű hadakozás helyett Anglia elszigetelésére, és a meglepően eredményesnek mutatkozó - Nagy-Britannia számára döbbenetes károkat okozó - tengeralattjáró- hadviselést ruházta fel Nemzetközösség fogyás LLC legmagasabb prioritással.

Másfelől egy észak- afrikai beavatkozás komoly erőforrásokat igényelt; teljes hadosztályokat és nagy mennyiségű haditechnikát, páncélosalakulatokat, légierőt, tüzérségi egységeket kellett volna a Földközi-tenger térségébe vezényelni, mely elgyengítette volna az Európában állomásozó német haderőt.

Adolf Hitler őszén már a Szovjetunió elleni csapásmérésre, a Barbarossa- terv végrehajtására készülődött; a Führer azzal is tisztában volt, hogy a minden korábbinál szélesebb fronton megindítandó támadás csak akkor kecsegtet a siker lehetőségével, ha soha nem látott haderőt vet be a keleti offenzíva során. A Szovjetunió legyőzéséhez minden egyes gyalogsági zászlóaljra, minden harckocsira, minden repülőgépre szüksége volt - sem ember, sem haditechnika, sem hadianyag nem volt mellőzhető a bolsevik állam elleni háború miatt.

Nemzetközösség fogyás LLC felfüggesztve késő súlycsökkenés

Mindemellett saját törzstisztjei sem festettek bizalomkeltő képet az észak-afrikai front állásáról. Azok a parancsnokok, akik ismerték az olasz haderő felépítését, irányítóit és erejét, valamennyien borúlátó prognózisokat fogalmaztak meg a sivatagba küldött itáliai hadak jövőjét illetően.

Uploaded by

Ritter von Thoma tábornok, aki a Führer utasítására megjárta Észak-Afrikát, lesújtóan nyilatkozott az olaszokról. Elmondta, hogy Mussolini legyőzhetetlen hadereje valójában alulképzett és ingatag harci morálú katonákból áll; az egyes alakulatokon belül tapasztalható fegyelmezetlenség példa nélküli; a csapatok nem rendelkeznek elégséges gépjárművel és harckocsival; a tisztikar felkészültsége pedig köszönő viszonyban sincs a német hadseregben tapasztalható normákkal.

A tábornok beszámolójában kitért az ellenséges környezeti viszonyokra is - megemlítve az ivóvízellátás problémáját, az utak hiányát; nem megfeledkezve az embert próbáló klimatikus viszonyokról, melyek tovább nehezítették az eredményes hadakozást. Időközben Benito Mussolini is rádöbbent, hogy képtelen teljesíteni i iraziani tábornagynak tett ígéreteket, és sem harckocsiból, sem teherautóból, sem katonai repülőgépekből nem tudja rendelkezésére I x k sátani azt a mennyiséget, mely elengedhetetlen lett volna a sivatagi hAború folytatásához.

A Duce ekkor szövetségeséhez, Adolf Hitlerhez lordult, és arra kérte, hogy nyújtson technikai támogatást a királyi hadseregnek.

A magvakban rejlő erő - Csutka István, az AXXA Global európai marketing és kommunikációs igazgatója

Mussolini a legkevésbé sem kívánt német csapatokat látni az olasz érdekszférához tartozó Észak-Afrikában, ezért csakis nehézpáncélosokat, teherautókat és zuhanóbombázókat igényelt, II lelyeket olasz személyzettel kívánt harcba parancsolni.

A tiszt azzal érvelt, hogy egy vagy két páncéloshadosztály gyakorlati szempontból semmiféle értékkel nem bírna, csak feleslegesen áldozná fel azokat a Führer.

Azok a logisztikai problémák, melyek megakasztották az offenzívát, továbbra sem oldódtak meg: az útépítés üteme elmaradt a tervektől, az erődítések nem álltak készen, a hadianyagraktárak feltöltése korántsem fejeződött be, a teherautók és a páncélosok pótlása pedig többhetes elmaradással küszködött.

A várva várt német segítség elmaradt, az olasz katonák harci morálja tovább bomlott; a kényelmes körülményekhez szokott férfiak nehezen bírták az embertelen klímát, a rossz ellátást és Nemzetközösség fogyás LLC monoton munkát, ráadásul a honvágy is egyre jobban gyötörte őket - hiszen ők gyors győzelemre készültek, és nem számoltak azzal lehetőséggel, hogy hosszú hónapokon át kell a sivatagban állomásozniuk.

Graziani tábornok az elmaradások ellenére is úgy vélte, hogy december közepén képes lesz megindítani a második offenzívát, és további területeket hódíthat el az ellenségtől, ám elkövette a legsúlyosabb hibát, amit hadvezér véthet: Nemzetközösség fogyás LLC a saját forgató-könyvével törődött, és egyáltalán nem számolt az ellenségével.

A nemzetközösségi csapatok ugyanis hatékonyabban 20 kg súlycsökkenés egy hét alatt fel a hónapokra rúgó haladékot, és újrarendezték soraikat. Amíg Mussolini hadianyagra vonatkozó, Hitler felé küldött kérelmei érdemi válasz nélkül maradtak, az angol haderő jelentős feltöltésen esett át: egy konvoj - dacolva a német tengeralattjárókkal - sikeresen átkelt a Földközi-tengeren, és harckocsit, ágyait, valamint további ezer géppuskát és páncéltörő fegyvert, nem utolsósorban pedig katonákat, rengeteg üzemanyagot és egyéb ellátmányt tett partra Egyiptomban.

A RAF helyi egységei is megerősödtek; új vadászgépek és -bombázók érkeztek a légi támaszpontokra, melyek különösen hasznosnak bizonyultak az olaszokkal szemben. December elején a nemzetközösségi katonák - bár szám szerint továbbra is kevesebben voltak - mind kiképzés, mind felszerelés, mind ellátás, mind mobilitás terén felülmúlták az ellenséget, és az e llustult olasz csapatokkal szemben ugrásra készen várták a harcot. Olasz hadifoglyok: két hónap leforgása alatt Páncéloshadosztályra és a 4.

Indiai Hadosztályra építette az offenzívát. A két hadosztály által alkotott 8. A brit harckocsik ugyanis mind tűzerő, mind páncélvédettség, mind mozgékonyság terén magasan felülmúlták az olasz páncélosokat: a 8. Hadsereg katonái rendelkeztek elégséges teherautóval, fegyverzetük sokkal jobb minőségű volt, harci morál dolgában pedig kritika nem érhette őket. A tiszt a hírszerzést sem hanyagolta el: a legendás Long Rangé Desert Group segítségével tájékozódott az olasz haderő állapotáról, állásairól, a front gyenge pontjairól, és a mélységi felderítőktől kapott információk szerint alakította ki a Tájoló-hadművelet tervét.

Ugyanakkor számos lehetőség van a burgonya dörzsölésére és burgonyamagatartásra: nyersen reszelt burgonya, dörzsölés után nem dörzsölte, hanem a felhasznált gyümölcslével együtt ; klinkovannaya nyers rántott burgonya, dörzsölés után lecsapolt ; főtt és zúzott tört fűszeres burgonya.

A Sivatagi Patkányok beszámolói pedig azt mutatták, hogy az olasz sereg szedett-vedett állapotban leledzik: a királyi haderő egységei nem alakítottak ki összefüggő védelmi láncot, az egyes alakulatok közti kommunikáció nem volt biztosítva, és a katonák általánosságban véve is igen hanyagnak mutatkoztak - ez pedig a 8.

Hadsereg malmára hajtotta a vizet. A brit ellencsapás december 8-án kezdődött meg. Páncéloshadosztály tankjai áttörtek a gyér védelmi vonalon, majd mélységi behatolást hajtottak végre, és parázs harcokban felszámolták az olasz harckocsizó erőket.

Nemzetközösség fogyás LLC elveszíti az utolsó zsírréteget

A brit Matilda harckocsik remekül teljesítettek: vastag páncélzatukról lepattantak az ellenséges lövedékek, tűzere-jük pedig elégségesnek bizonyult a szembenálló, gyéren páncélozott, lassú harckocsikkal szemben.

Az elavult hadi-technikával felszerelt, gyengén motorizált, rossz harci morálú olasz csapatok nem voltak képesek feltartóztatni a 8. Hadsereg egységeit, és a védelem alig néhány óra leforgása alatt teljesen összeomlott. A rá következő 48 órában öt olasz hadosztály semmisült meg, és 38 ezer katona esett hadifogságba, Benito Mussolini legyőzhetetlen katonái pedig fejvesztve menekültek Egyiptom földjéről. Páncélautó Tobruk Nemzetközösség fogyás LLC -nem sikerült megtartani a várost A nemzetközösségi haderő pedig nem állt meg Egyiptom határánál, hanem - kihasználva a Tájoló-hadművelet során nyert lendületet - tovább támadta a szétzilált, hanyatt-homlok menekülő olasz alakulatokat.

Velvet - Blogok - Kockahas

Az angol katonák visszaszorították Líbiába az olasz hadsereg maradványát, január én pedig a 8. Hadsereg már a stratégiai jelentőségű kikötővárost, a nagy erődítések által oltalmazott Tobrukot iniyegette. A britek bekerítették a magas falakttal védett települést, majd fogyni, miközben a menstruáció indítottak, és én elfoglalták a kikötővárost.

Hadsereg bevonult t irmába, majd egy merész bekerítő manőverrel elfogták a teljes